Artikelen

Pieter Buisman

Vernieuwing van gebiedsontwikkeling en woningmarkt

 

Overzicht artikelen

 

Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Lessen uit Schotland over burgerinitiatieven en wetgeving

in: Sociaal Bestek, nummer 2, april/mei 2018, jaargang 80

 

Handel voor de wijk

Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan

in: Ruimte en Wonen, 02-2017, 27 juni 2017

 

Weg met de bakfietscultuur

Met ondernemerschap bereik je meer in de wijk

Interview met Pieter Buisman en Nathan Rozema Door: Lisette van Beusekom, Kennislab voor Urbanisme

op: Geldstromen door de Wijk, 30 december 2015

 

Game-changers voor het sociale domein

Door ondernemerschap meer rendement uit geldstromen en lokaal vermogen voor het sociale domein. Vijf punten om aan te werken

in: Sociaal Bestek, december 2015/januari 2016

 

Particuliere huur gemarginaliseerd

Vraag naar flexibiliteit biedt kansen voor particuliere huur, mits positie gelijkwaardig is aan koop en sociale huur

in: Cobouw, 6 augustus 2015

 

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

Benutting vraagt van de gemeente een andere rol in een nieuw maatschappelijk arrangement

in: Rooilijn, Jr.47/Nr.6/2014, december 2014

 

Sturen op geldstromen door de wijk vergroot rendement

Een gemeenschappelijk inzicht in de geldstromen helpt het verborgen vermogen van de wijk te activeren

in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2014-4, augustus 2014

 

De scheefwonersmaatregel komt ons duur te staan

Redeneren volgens regels van huidige verstarde en vermolmde stelsel staat vinden van oplossingen woningmarkt in de weg

in: Het Financieele Dagblad, 20 juni 2014

 

Makelen van eigenwaarden is ook een kunst

De eigenwaarde van mensen krijgt betekenis op de verbinding

op: Wijkeconomie.eu, 21 mei 2014

 

Gun alle huurders het perspectief van de woonprosumer

Er komen steeds meer mogelijkheden om te ondernemen met je eigen woning, maar niet voor de ontvanger van huurtoeslag

op: Ruimtevolk, 22 april 2014

 

Gemeenten zetten bouw en wonen in beweging

De woningmarkt en de bouw laten de gemeenten bepaald niet onberoerd. Dat laten ze niet over hun kant gaan

in: Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2013, VNG en Royal HaskoningDHV, juni 2013

 

Vernieuwing van de woningmarkt ligt buiten het woonakkoord

Voor de vernieuwing liggen de kansen op de verbinding met andere dossiers en sectoren

op: Duurzaamgebouwd.nl, 3 mei 2013

 

De woonprosumer is niet tegen te houden

Nog even en Airbnb is de woonmakelaar van de woningcorporaties

op: Ruimtevolk, 4 september 2012

 

Wacht niet op herstel woningmarkt

Wonen 4.0 niet alleen omarmen, maar ook snel invoeren en doorvoeren

in: Cobouw, 18 juni 2012

 

Wonen 4.0 verdient snellere invoering

Sneller doorvoeren om eerder de vruchten te kunnen plukken

op: KEI-centrum, 30 mei 2012

 

Met het Kunduz-akkoord raakt de woningmarkt verder van huis

In plaats van de wirwar aan regelingen op te lossen, komen er alleen maar regelingen bij

op: KEI-centrum, 2 mei 2012

 

Woningmarkt zoekt vrijdenkers

Een succesvolle hervorming houdt de waarde van woningen en besteedbaar inkomen op peil

op: Ruimtevolk, 15 februari 2012

tevens in: Ruimtevolk Jaarboek 2012, Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening

 

Hypotheekrenteaftrek afschaffen kan zonder pijn

Behoud van woningwaarde en besteedbaar inkomen is het uitgangspunt van de hervorming

op: Vastgoed Actueel, 1 december 2011

 

Hypotheekrenteaftrek in een keer afschaffen

....en toch geen boterham minder eten: het kan en je trekt er de woningmarkt mee vlot

in: Nederlands Dagblad, 28 november 2011

 

Pijnloze afschaffing hypotheekrenteaftrek mogelijk

De ingreep in een keer uitvoeren. Dat kan als behoud van woningwaarde en besteedbaar inkomen uitgangspunt is

in: Reformatorisch Dagblad, 25 november 2011

 

Hervorm de woningmarkt ineens met een grote brutering

Er is maar één uitweg: het gehele woningmarktstelsel radicaal herzien

op: KEI, 31 oktober 2011

 

De grote brutering van de woningmarkt

Met eenvoudige maatregelen de woningmarkt saneren

in: Building Business, 31 oktober 2011

 

Hoogste tijd voor de grote brutering

Een grondige sanering van de woningmarkt met waarborging van de belangen van alle partijen

in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 18 oktober 2011

tevens in: Jaarboek 2012, Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde

 

Gebiedsontwikkeling: de gebruiker aan het roer

Gebiedsontwikkeling 3.0: vijf ontwikkelingen stellen de gebruiker in staat het heft in handen te nemen

Stadswerk Magazine, 14 februari 2011

 

Naar normale woningmarkt

Deregulering van de woningmarkt en de toegevoegde waarde van de woningcorporaties

in: het Financieele Dagblad,19 juni 2010

Europees recht vereist slimme aanpak

Europese aanbestedingsregels en staatssteunrecht dreigen de gebiedsaanpak door woningcorporaties op de tocht te zetten

in: Aedes Magazine, 18/19-2009

 

Bewoners moeten serieus worden genomen

Bewoners moeten centraal staan in de stedelijke herstrcturering

in: Stedenbouw, nr.634

 

Alle regelingen op de schroothoop

Een effectieve woningmarkt vereist deregulering, afschaffing van de sociale sector en beperking van concurrentie op grond

als discussiepaper voor de Nirov - Discussiedagen Bouwen en Wonen "Wie betaalt het wonen?", 29/30 september 2005

als column in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2005-6

 

 

 

 

 

Colofon: Pieter Buisman Advies, KvK-nummer 59258047