Met het Kunduz-akkoord raakt de woningmarkt verder van huis

Pieter Buisman

Wat vinden KEI-partners van het bezuinigingsakkoord?
KEI vroeg diverse woningmarktdeskundigen uit haar netwerk om een reactie op het wandelgangenakkoord, waaronder Pieter Buisman, senior adviseur stedelijke ontwikkeling bij DHV. Zijn deze maatregelen gewenst voor de woningmarkt? En wat zijn de te verwachten effecten? Enerzijds is het goed en hoopgevend dat er beweging zit in de politieke discussie over de woningmarkt, stellen zij overwegend. Anderzijds zijn er veel kritische geluiden over de maatregelen in het begrotingsakkoord. Hieronder de reactie van Pieter Buisman.

Met het Kunduz-akkoord is het taboe op het H-woord doorbroken. De weg naar hervorming van de woningmarkt staat open. Zo lijkt het, maar het moet nog blijken of er werkelijk een doorbraak is. In essentie verandert er namelijk niets, het wordt alleen maar ingewikkelder. De begroting van 2013 mag dan op orde lijken, de wanorde in de woningmarkt neemt alleen maar toe.

In plaats van de wirwar aan regelingen op te lossen, komen er alleen maar regelingen bij. De kloven tussen koop en huur en tussen marktsector en sociale sector worden niet opgeheven, maar er worden er extra greppels gegraven. Met het argument het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen blijft de hypotheekrenteaftrek gewoon bestaan, zij het beperkt tot leningen die annuïtair en in 30 jaar worden afgelost. Excessief gebruik van de renteaftrek wordt daardoor tegengegaan, maar alleen voor nieuwe leningen vanaf 2013. In de markt ontstaat een tweedeling tussen kopers van vóór en na de beperking van de aftrek. Aan beide kanten van die lijn zal men zich benadeeld voelen. Koopstarters zien hun leenvermogen beperkt en genieten minder fiscaal voordeel. Zij betalen echter wel mee aan het belastingvoordeel van degenen die nog wel een aflossingsvrije hypotheek hebben kunnen afsluiten. Op hun beurt zien de laatsten hun duur gekochte huis nog verder in waarde dalen. Ze raken 'onder water', zullen alsnog moeten aflossen of blijven bij verkoop met een nog grotere restschuld zitten. Hun fiscale voordeel zijn ze dan ook kwijt. Wantrouwen en frustraties bij de consument nemen toe.

Lees het volledige artikel op de site van KEI-centrum

Publicatiedatum:
2 mei 2012

Gepubliceerd in:
KEI-centrum

Reageren

terug naar overzicht