Artikelen

Overzicht artikelen

Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Lessen uit Schotland Pieter Buisman, Kristel Jeuring en Nathan Rozema Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts‘, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering....

Lees verder

Handel voor de wijk

Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan Pieter Buisman en Nathan Rozema Tweedeling of meerdeling, de scheidslijnen in de samenleving lijken zich eerder te verdiepen dan op te lossen. Economisch neemt de ongelijkheid toe en sociaal de vervreemding. Wat de zaak in de jaren ́50 bij elkaar hield, de buurt, het dorp, de kerk...

Lees verder

Weg met de bakfietscultuur

Met ondernemerschap bereik je meer in de wijk Interview met Pieter Buisman en Nathan Rozema Door: Lisette van Beusekom, Kennislab voor Urbanisme Als er minder geld is, moet je het vermogen in de wijk beter benutten. Maar hoe doe je dat? Nathan Rozema: ‘Ondernemerschap moet leidend worden. De participatiesamenleving vraagt om ondernemende burgers en...

Lees verder

Game-changers voor het sociale domein

Nathan Rozema en Pieter Buisman Wijkeconomie begint en eindigt met lokaal ondernemerschap. Nu het sociale domein met minder geld meer moet bereiken, is het zaak meer rendement te halen uit geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemers en ondernemende burgers kunnen dat als geen ander. Vijf punten om aan te werken om dat vermogen los te...

Lees verder

Particuliere huur gemarginaliseerd

Pieter Buisman Den Haag - Flexibiliteit is op alle fronten het adagium. Dat biedt kansen voor particuliere huur, ware het niet dat deze sector lijdt onder verregaande verwaarlozing. Dat is op maar één manier op te lossen, stelt Pieter Buisman. Stop financiële bevoordeling van sociale huur en koop.“ Wie er toch op terechtkomt wordt...

Lees verder

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

Pieter Buisman Decentralisaties en bezuinigingen dwingen de gemeente onvermijdelijk tot keuzen. Met kaasschaaf, botte bijl en een beroep op de participatiesamenleving wordt het al gauw 'met minder, nog minder'. Dan lijkt ‘met minder meer’ bereiken een uitdagender optie. In de wijken zit veel ongekend en onbenut vermogen, in de systemen veel verborgen verlies. Door...

Lees verder

Sturen op geldstromen door de wijk vergroot rendement

Pieter Buisman, Jesper Stuyling de Lange Er stroomt meer geld door de wijk dan wij denken. Hervormingen en decentralisaties bij wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg dwingen deze geldstromen scherper in het vizier te krijgen. Een verkenning in de wijk Ruwaard in Oss laat zien hoe omvangrijk deze geldstromen zijn. Meer sturing op lokaal...

Lees verder

De scheefwonersmaatregel komt ons duur te staan

Pieter Buisman Redeneren volgens regels van het huidige verstarde en vermolmde stelsel staat vinden van oplossingen woningmarkt in de weg. In een echte markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod, niet door inkomens en puntenstelsels. Deloitte schat dat de komende twintig jaar bijna 200.000 vrije sector huurwoningen nodig zijn om uit hun...

Lees verder

Makelen van eigenwaarden is ook een kunst

Pieter Buisman „Zijn jullie van de gemeente?”. Ik zat net met wijkmanager Willem op een paar boomstronken die de speelplek in aanleg van de vers omgeploegde groenzone afpaalden. Willem had me meegenomen op een rondgang langs projecten die de verschraling van de doorsnee doorzonwijk moesten keren. Het weer zat niet echt mee. Het was...

Lees verder

Gun alle huurders het perspectief van de woonprosumer

Pieter Buisman Er komen steeds meer mogelijkheden om te ondernemen met je eigen woning, maar de ontvanger van huurtoeslag wordt hierin beknot. Decentralisatie van huurtoeslag kan soelaas bieden. Amsterdam heeft zijn deuren eindelijk open gezet voor Airbnb. Een mooie stap in de richting van de deeleconomie. Bewoners mogen hun woonruimte voor kortverblijf verhuren aan...

Lees verder

Gemeenten zetten bouw en wonen in beweging

Pieter Buisman, Theo Ram De woningmarkt en de bouw laten de gemeenten bepaald niet onberoerd. Dat laten ze niet over hun kant gaan: ze brengen hun zaken op orde, nemen hun verliezen, proberen de boel weer op gang krijgen, maar pakken ook hun rol in de overgang naar nieuwe verhoudingen tussen overheid, burgers en...

Lees verder

De woonprosumer is niet tegen te houden

Nog even en Airbnb is de woonmakelaar van de woningcorporaties Pieter Buisman Dertien miljoen euro hebben Amsterdammers tot nu toe verdiend aan de verhuur van kamers en woningen aan toeristen via Airbnb. Tussen de buien door was dat even nieuws in de zomerse komkommertijd. De reacties waren voorspelbaar. Als in een reflex raakte de...

Lees verder

Wacht niet op herstel woningmarkt

Pieter Buisman Met de hervorming van de woningmarkt moeten we niet te lang wachten. Prik gewoon een datum waarop die hervorming ingaat, vindt Pieter Buisman. Een afwachtende houding leidt alleen maar tot treuzelgedrag. Met het woonakkoord Wonen 4.0 kiezen Aedes, VEH, Woonbond, NVM en Vastgoedpro voor het enige juiste uitgangspunt voor de hervorming van...

Lees verder

Wonen 4.0 verdient snellere invoering

Pieter Buisman Met Wonen 4.0 hebben Aedes, VEH, Woonbond en NVM een voorstel op tafel gelegd dat klinkt als een klok. Zij hebben het enige juiste uitgangspunt gekozen: er voor zorgen dat de hervorming voor de consument zo neutraal mogelijk verloopt. De politiek kan eigenlijk maar één ding doen: zorgen dat het sneller wordt...

Lees verder

Met het Kunduz-akkoord raakt de woningmarkt verder van huis

Pieter Buisman Wat vinden KEI-partners van het bezuinigingsakkoord? KEI vroeg diverse woningmarktdeskundigen uit haar netwerk om een reactie op het wandelgangenakkoord, waaronder Pieter Buisman, senior adviseur stedelijke ontwikkeling bij DHV. Zijn deze maatregelen gewenst voor de woningmarkt? En wat zijn de te verwachten effecten? Enerzijds is het goed en hoopgevend dat er beweging zit...

Lees verder

Woningmarkt zoekt vrijdenkers

Pieter Buisman Sleutel voor een succesvolle hervorming is het op peil houden van de waarde van woningen en het besteedbaar inkomen. Het is de hoogste tijd voor een integrale hervorming van de woningmarkt: voor de Grote Brutering. Door steeds te blijven vasthouden aan de hypotheekrente-aftrek heeft ‘Den Haag’ eerder onrust veroorzaakt dan vertrouwen. Als...

Lees verder

Hypotheekrenteaftrek afschaffen kan zonder pijn

Pieter Buisman Kelderende huizenprijzen, stijgende woonlasten en minder besteedbaar inkomen: het schrikbeeld voor menigeen als het H-woord weer eens valt. Van de andere kant beseft langzamerhand iedereen dat een structurele hervorming van de woningmarkt onvermijdelijk is. Over het wat, hoe en wanneer lopen de meningen uiteen. Bij dit ongemakkelijke en gevoelige onderwerp zoekt zelfs...

Lees verder

Hypotheekrenteaftrek in een keer afschaffen

Pieter Buisman ...De hypotheekrenteaftrek in een keer afschaffen en toch geen boterham minder eten: het kan. En je trekt er de woningmarkt mee vlot. Kelderende huizenprijzen, stijgende woonlasten en minder geld om te besteden: het schrikbeeld voor menige huizenbezitter als de discussie over de hypotheekrenteaftrek weer eens oplaait. Maar iedereen beseft langzamerhand dat een...

Lees verder

Pijnloze afschaffing hypotheekrenteaftrek mogelijk

Pieter Buisman Het is goed mogelijk om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en tegelijkertijd het besteedbaar inkomen van de burgers op peil te houden, illustreert Pieter Buisman. Het is een schrikbeeld dat menigeen voor ogen staat als het H-woord valt: kelderende huizenprijzen, stijgende woonlasten en minder besteedbaar inkomen. Toch beseft langzamerhand iedereen dat een...

Lees verder

De grote brutering van de woningmarkt

Pieter Buisman, Anke Sieverink, Bart Louw, Tom Straeter Elk jaar pompen we 40 à 50 miljard euro rond in de Nederlandse woningmarkt. De vele regelingen die ooit bedoeld waren om fricties in de woningmarkt op te lossen, zijn hiervan de oorzaak. De meeste zijn echter allang achterhaald en zijn eerder een last dan een...

Lees verder

Hoogste tijd voor de grote brutering

Pieter Buisman, Anke Sieverink, Bart Louw, Tom Straeter Elk jaar pompen we 40 à 50 miljard euro rond in de Nederlandse woningmarkt. Dat komt door de vele regels en regelingen die ooit bedoeld zijn om fricties in de woningmarkt op te lossen. Het nut van de meeste regelingen is echter allang achterhaald. Het gevolg...

Lees verder

Gebiedsontwikkeling: de gebruiker aan het roer

Pieter Buisman, Bart Humblet, Elfi de Wit Door de crisis in de bouw worden bestaande werkwijzen als vanzelf kritisch onder de loep genomen. Gebiedsontwikkeling vormt daarop geen uitzondering. De gebruiker (in casu de toekomstige bewoner) zal daarbij een veel bepalender rol op zich nemen dan voorheen. En dat is niet de enige verandering. De...

Lees verder

Naar normale woningmarkt

Pieter Buisman Jan Modaal, altijd al het kind van de rekening, dreigt nu ook nog dakloos te worden. Woningcorporaties mogen op grond van regels uit Brussel woningen met een huur tot euro 648 per maand niet meer verhuren aan mensen met een inkomen boven euro 33.000. Verdien je meer, dan ben je aangewezen op...

Lees verder

Europees recht vereist slimme aanpak

Pieter Buisman, Els LeLarge Veel wijkinvesteringen van corporaties zijn verankerd in samenwerkingsafspraken met de gemeente. Helaas dreigen Europese aanbestedingsregels en het staatssteunrecht de gebiedsaanpak op de tocht te zetten. Pieter Buisman en Els LeLarge van DHV vinden het daarom vreemd dat de overheid binnen Europa niet meer opkomt voor de Nederlandse aanpak. Het creëren...

Lees verder

Bewoners moeten serieus worden genomen

Interview met Pieter Buisman Tekst: Arjan Stadhouders Stedelijke herstructurering is een hot topic. Met de nadruk die de rijksoverheid legt op het realiseren van woningen binnen de bestaande steden, zullen veel stadswijken de komende tijd geherstructureerd moeten worden. Niet alleen oudere vooroorlogse wijken, maar vooral naoorlogse uitbreidingswijken moeten onderhanden worden genomen. Pieter Buisman is...

Lees verder

Alle regelingen op de schroothoop

Allerlei fiscale regelingen, subsidies en maatregelen vertroebelen de verhouding tussen prijs en product en daarmee een effectieve werking van de woningmarkt. En wat erger is: bij al die regelingen lekt geld weg, geld dat niet besteed wordt aan meer of betere woningen. Er is hiervoor maar één oplossing: alle regelingen op de schroothoop en...

Lees verder