Europees recht vereist slimme aanpak

Pieter Buisman, Els LeLarge

Veel wijkinvesteringen van corporaties zijn verankerd in samenwerkingsafspraken met de gemeente. Helaas dreigen Europese aanbestedingsregels en het staatssteunrecht de gebiedsaanpak op de tocht te zetten. Pieter Buisman en Els LeLarge van DHV vinden het daarom vreemd dat de overheid binnen Europa niet meer opkomt voor de Nederlandse aanpak.

Het creëren van een aantrekkelijke woonomgeving, een school in een mooi gebouw en een prettige buurt behoren tegenwoordig tot het werkdomein van veel corporaties. In wijken waar corporaties veel woningbezit hebben, zijn zij bij uitstek de gebiedsontwikkelaar en investeren ze op vele fronten. In samenwerkingsovereenkomsten is het netjes vastgelegd: de corporatie gelegitimeerd als integrale gebiedsontwikkelaar.

Europese richtlijnen voor aanbesteding beperken zich echter niet alleen tot bouwen, maar hebben ook hun werking op ontwikkeling, exploitatie en beheer.

Lees het volledige artikel in de PDF-versie

Publicatiedatum:

Gepubliceerd in:
Aedes Magazine, 17/18-2009

Reageren

terug naar overzicht

PDF-versie