Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Lessen uit Schotland
Pieter Buisman, Kristel Jeuring en Nathan Rozema

Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts‘, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering. Wat kunnen wij daarvan leren?

Community Development Trusts (CDT’s) vind je in alle uithoeken van Schotland. Ze zijn eigendom van en worden geleid door de lokale gemeenschap met als belangrijkste doel deze duurzaam te versterken. Al naar gelang de lokale behoeften en omstandigheden richten zij zich op een breed scala van onderwerpen: huisvesting, werk, natuur, maat- schappelijke diensten, erfgoed of combinaties hiervan. Diensten en voorzieningen die dicht bij de mensen staan en essentieel zijn voor het welzijn en de welvaart van de gemeenschap. Ze hebben direct invloed op de toekomst van hun wijk of dorp. Ze zijn onafhankelijk, maar worden wel geacht samen te werken met andere maatschappelijke initiatieven, instellingen, bedrijven en de overheid. Ze moeten eigen inkomsten genereren om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies en andere ondersteunende geldstromen vanuit overheid en fondsen. Alles draait dus om ondernemerschap. Winsten worden opnieuw geïnvesteerd in de gemeenschap.

Lees het volledige artikel in de pdf-versie

Publicatiedatum:
april 2018

Gepubliceerd in:
Sociaal Bestek
nummer 2, april/mei 2018, jaargang 80

Reageren

terug naar overzicht

PDF-versie