Hypotheekrenteaftrek afschaffen kan zonder pijn

Pieter Buisman

Kelderende huizenprijzen, stijgende woonlasten en minder besteedbaar inkomen: het schrikbeeld voor menigeen als het H-woord weer eens valt. Van de andere kant beseft langzamerhand iedereen dat een structurele hervorming van de woningmarkt onvermijdelijk is.

Over het wat, hoe en wanneer lopen de meningen uiteen. Bij dit ongemakkelijke en gevoelige onderwerp zoekt zelfs de meest fanatieke hervormer dan toch de comfort zone van de geleidelijke overgang: voorzichtig aan, dan doet het niet zo’n pijn! Naar ons idee wordt dat een lange, uitzichtloze lijdensweg.

Wij pleiten daarom voor een overgang ineens. We moeten dan wel dat schrikbeeld wegnemen. Behoud van woningwaarde en besteedbaar inkomen is daarom het uitgangspunt van onze benadering van de hervorming van de woningmarkt. Dat is niet alleen in het belang van kopers, huiseigenaren en huurders, maar van de hele sector: ontwikkelaars, beleggers, corporaties en grondexploitanten. Berekeningen voor een aantal inkomenscategorieën laten zien dat een hervorming vanuit dit uitgangspunt zeer goed mogelijk is en nieuwe perspectieven opent.

We kijken eerst naar de koopsector. Afschaffing van de hypotheekrenteaftrek zonder meer zou leiden tot een daling van de woningwaarde met ongeveer 30%. Met een drietal samenhangende maatregelen kan dat verlies worden hersteld. Het netto inkomen na aftrek van de woonlasten houden we steeds op hetzelfde peil. Men hoeft er dus geen boterham minder om te eten. Opheffing van het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting beperkt het verlies van de hypotheekrenteaftrek al met ruim een derde. Dat neemt toe tot ruim de helft als hypotheken voortaan volledig worden afgelost, maar wel 50 jaar looptijd krijgen. Verlaging van de inkomstenbelasting met 4 procentpunten is vervolgens voldoende om de woningwaarde weer op het oorspronkelijke peil te brengen.

Lees het volledige artikel op de site van Vastgoed Actueel

Publicatiedatum:
1 december 2011

Gepubliceerd in:
Vastgoed Actueel

Reageren

terug naar overzicht