Community Development Trusts: verankerd in wetgeving

Lessen uit Schotland Pieter Buisman, Kristel Jeuring en Nathan Rozema Al te vaak blijven burgerinitiatieven steken in goede bedoelingen. Overheden zien ze niet altijd voor vol aan. In Schotland is dat anders: burgerinitiatieven zijn er uitgegroeid tot professioneel en zakelijk aangestuurde organisaties, de ‘Community Development Trusts‘, door de overheid gestimuleerd met wetgeving en financiering....

Lees verder

Handel voor de wijk

Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan Pieter Buisman en Nathan Rozema Tweedeling of meerdeling, de scheidslijnen in de samenleving lijken zich eerder te verdiepen dan op te lossen. Economisch neemt de ongelijkheid toe en sociaal de vervreemding. Wat de zaak in de jaren ́50 bij elkaar hield, de buurt, het dorp, de kerk...

Lees verder

Weg met de bakfietscultuur

Met ondernemerschap bereik je meer in de wijk Interview met Pieter Buisman en Nathan Rozema Door: Lisette van Beusekom, Kennislab voor Urbanisme Als er minder geld is, moet je het vermogen in de wijk beter benutten. Maar hoe doe je dat? Nathan Rozema: ‘Ondernemerschap moet leidend worden. De participatiesamenleving vraagt om ondernemende burgers en...

Lees verder

Game-changers voor het sociale domein

Nathan Rozema en Pieter Buisman Wijkeconomie begint en eindigt met lokaal ondernemerschap. Nu het sociale domein met minder geld meer moet bereiken, is het zaak meer rendement te halen uit geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemers en ondernemende burgers kunnen dat als geen ander. Vijf punten om aan te werken om dat vermogen los te...

Lees verder

Particuliere huur gemarginaliseerd

Pieter Buisman Den Haag - Flexibiliteit is op alle fronten het adagium. Dat biedt kansen voor particuliere huur, ware het niet dat deze sector lijdt onder verregaande verwaarlozing. Dat is op maar één manier op te lossen, stelt Pieter Buisman. Stop financiële bevoordeling van sociale huur en koop.“ Wie er toch op terechtkomt wordt...

Lees verder

Geldstromen door de wijk als onbenut vermogen

Pieter Buisman Decentralisaties en bezuinigingen dwingen de gemeente onvermijdelijk tot keuzen. Met kaasschaaf, botte bijl en een beroep op de participatiesamenleving wordt het al gauw 'met minder, nog minder'. Dan lijkt ‘met minder meer’ bereiken een uitdagender optie. In de wijken zit veel ongekend en onbenut vermogen, in de systemen veel verborgen verlies. Door...

Lees verder

Sturen op geldstromen door de wijk vergroot rendement

Pieter Buisman, Jesper Stuyling de Lange Er stroomt meer geld door de wijk dan wij denken. Hervormingen en decentralisaties bij wonen, werk, inkomen, welzijn en zorg dwingen deze geldstromen scherper in het vizier te krijgen. Een verkenning in de wijk Ruwaard in Oss laat zien hoe omvangrijk deze geldstromen zijn. Meer sturing op lokaal...

Lees verder

De scheefwonersmaatregel komt ons duur te staan

Pieter Buisman Redeneren volgens regels van het huidige verstarde en vermolmde stelsel staat vinden van oplossingen woningmarkt in de weg. In een echte markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod, niet door inkomens en puntenstelsels. Deloitte schat dat de komende twintig jaar bijna 200.000 vrije sector huurwoningen nodig zijn om uit hun...

Lees verder

Makelen van eigenwaarden is ook een kunst

Pieter Buisman „Zijn jullie van de gemeente?”. Ik zat net met wijkmanager Willem op een paar boomstronken die de speelplek in aanleg van de vers omgeploegde groenzone afpaalden. Willem had me meegenomen op een rondgang langs projecten die de verschraling van de doorsnee doorzonwijk moesten keren. Het weer zat niet echt mee. Het was...

Lees verder